תמונות
עיתונות
טלוויזיה

01-01-2014

מגזין בלייזר

02-08-2012

7 לילות

24-02-2012

ישראל היום שישבת

2013-2014-

מבחר כתבות

12-01-2012

פנאי פלוס

30-11-2012

זמן מעריב

15-06-2012

ידיעות תל אביב

01-06-2012

פוסט

23-03-2012

עכבר העיר

18-03-2015

מבחר כתובת מהעבר